BHV cursus

Volg bij 25 graden noord in één dag een complete BHV cursus.

Een bedrijfshulpverlener biedt hulp als er op een bedrijf een incident is. De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15:

  • Eerste hulp verlenen bij ongevallen.
  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van ongevallen.
  • Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf bij noodsituaties.

Inroepen van professionele hulp (brandweer, politie, ambulance etc.)

Omgaan met agressie en geweld kan ook bij het takenpakket horen.

Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen moet evacueren uit een brandend gebouw en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Een paar aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening zijn:

  • De BHV’ers moeten beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun BHVtaken goed uit te voeren.
  • Laat BHV’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
  • Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf.
  • Er moeten altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Ook bij ziekte en vakantie van de BHV’er moet de veiligheid gewaarborgd blijven.
  • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV’er.
  • Verplicht werknemers niet om BHV’er te worden, vrijwillige betrokkenheid is meestal effectiever.

Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra BHV-taken.

 

De wet schrijft voor dat BHV’ers snel en adequaat moeten kunnen handelen bij noodsituaties en calamiteiten en daar ook voor opgeleid moeten zijn. Daarnaast moeten zij regelmatig bijgeschoold worden, zodat de kennis en vaardigheden op peil blijven. Hoe je als werkgever de bijscholing precies moet regelen, staat niet in de wet beschreven. De frequentie van bijscholing kan per organisatie verschillen. Soms is door een vergroot risico eens per jaar bijscholen niet genoeg en is extra scholing noodzakelijk.

Na afronding van de cursus krijg je van ons een BHV certificaat. Deze is één jaar geldig.

IMG_1838
mfa ehbo cursus drenthe

Complete BHV cursus

Een complete BHV cursus in één dag. We behandelen basis levensreddende handelingen, blustechnieken, evacueren en ontruimen en preventie van ongevallen.

De cursus wordt aangeboden voor een vast bedrag van:

€125

image