COVID-19 en 25 graden Noord

Update 8  maart

Ons terrein bij 25 graden noord is groot en fysiek contact is bij de activiteiten niet nodig.
Tijdens de huidige lockdown zijn we geopend voor personen tot 27 jaar en voor personen uit één huishouden.

We hebben ons bedrijf opnieuw ingericht en onze werkwijze aangepast zodat we voldoen aan de richtlijnen van de overheid. Door deze maatregelen kunnen we sportieve activiteiten aanbieden.

Groepen die na 31 maart geboekt hebben in de groepsaccommodatie kunnen rustig afwachten totdat er meer bekend is. Wil je toch verplaatsen, neem dan contact op.

Alle vragen rondom overnachten

update 8 maart 2021

alleen groepen van 30 personen die bestaat uit kinderen tot 12 jaar met 4 begeleiders mogen als groep naar een groepsaccommodatie.

Andere groepen tot en met 4 personen mogen in de groepsaccommodatie.

We hebben aangepaste annuleringsvoorwaarden. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Landelijk gelden nu extra maatregelen. Deze extra maatregelen gelden tot 1 april.

Er zijn 2 voorwaarden:

  1. Groepen mogen met maximaal 4 personen boven de 12 jaar samenkomen. (meer personen mag alleen als iedereen uit hetzelfde huishouden komt)
  2. In één ruimte mogen maximaal 30 personen tegelijk aanwezig zijn.

Groepen kleiner dan 30 personen en met maximaal 4 personen boven de 12 jaar kunnen sowieso hun verblijf door laten gaan.

Groepen die aan bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen zijn welkom. Voor groepen die hier niet aan kunnen voldoen (omdat ze te groot zijn of omdat er teveel deelnemers boven de 12 jaar zijn) gaan we kijken welke alternatieven er zijn om een verblijf alsnog mogelijk te maken.

We nemen contact op met de organisator over de financiële afhandeling bij een annulering, mocht een alternatief niet mogelijk zijn.

De noodverordening is hier niet heel erg duidelijk in dus we hebben bij de gemeente en veiligheidsregio nagevraagd hoe dit zit. Zij geven aan dat deze uitzonderingspositie hele erg strikt genomen moet worden en alleen geldt tijdens de activiteit zelf. De muziekvereniging mag dus wel met meer personen repeteren, maar niet met meer personen lunchen en / of blijven slapen. Hetzelfde geldt voor sport, dans, educatie en kerkelijke groepen.

De huidige maatregelen gelden tot 31 maart, hoe de situatie daarna zal zijn weten we niet. Het kan zijn dat de maatregelen versoepeld worden maar die zekerheid is er natuurlijk niet. Zodra er meer duidelijkheid is voor de periode na 31 maart zullen we dat uiteraard met de groepen bespreken.

Ja, maar er zijn door het kabinet wel aanvullende voorwaarden gesteld. Studenten- en studieverenigingen zullen zich dus wel aan deze voorwaarden moeten houden. Het kan dus zijn dat het inhoudelijke programma iets aangepast moet worden.

  1. de samenkomst is geaccordeerd door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio
  2. de samenkomst is gericht op studie of sport
  3. de samenkomst is kleinschalig - hier is geen limiet benoemd, we adviseren activiteiten in kleinere groepjes te verdelen
  4. tijdens de samenkomst worden geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd
  5. activiteiten vinden niet plaats 22:00 uur en 06:00 uur.

• Deelnemers vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand van anderen
• Voor middelbare scholen (dus niet mbo/hbo/universiteit) geldt dat leerlingen (ook als ze 18 of ouder zijn) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden.

Er zijn voor groepsaccommodaties geen specifieke regels. Dit houdt ook in dat er geen specifieke regels zijn omtrent sanitair, zolang deze toebehoord aan de groepsaccommodatie. Uiteraard is het wel vanbelang dat de groep op een verantwoorde wijze gebruik maakt van het sanitair en de regels van het RIVM naleefd.

Indien de samenstelling van de groep niet voldoet aan de voorwaarden van het kabinet dan mag de groep niet samenkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de groep alleen maar uit volwassenen bestaat en onderling geen 1,5 meter afstand kan houden. De groep zal de samenstelling moeten aanpassen zodat wel aan de voorwaarden voldaan kan worden of de groep moet kiezen om de reservering te annuleren. We moeten er bovendien op toezien dat de groep niet alsnog bij ons samenkomt, wij zullen dit dus ook naleven.

Dat is mogelijk in overleg. Heb je de accommodatie geboekt in het eerste weekend van april dan is dat een hele andere situatie als in het laatste weekend van september.

Advies ACM:
Boekte u met een (vrienden)groep een accommodatie die nog open is? Dan kan de aanbieder van de accommodatie de dienst nog wel leveren. Normaal moet u dan gewoon betalen. In de voorwaarden van uw aanbieder kunt u zien wat hun regels over betalen zijn.

Toelichting ACM? klik hier

In juridische zin kunnen we dat wel, wij kunnen namelijk niet voor elke groep beoordelen of die zich aan de voorwaarden kan houden of niet. We snappen echter wel dat het zeer lastig is voor groepen om aan de voorwaarden te voldoen zonder voorbij te gaan aan de doelstelling van het kamp, namelijk mensen bij elkaar brengen, samen zijn en van elkaar leren of samen plezier hebben.

Ja, als de groep voldoet aan de voorwaarden zijn jullie uiteraard welkom

Voor personen tot 18 jaar of leerlingen van basis- en middelbare scholen is dit ook niet nodig. Voor personen boven de 18 jaar is het aan de groep om ervoor te zorgen dat dit alsnog kan. We hebben alle hoofdkussens ruim 1,5 meter van elkaar. Daarnaast is het in overleg mogelijk om extra tenten, caravans en campers bij te plaatsen. Dit moet vooraf wel gemeld worden maar kost niets extra.

Ja, catering is nog steeds toegestaan en wordt door ons volgens alle protocollen verzorgd.

25 graden noord heeft de accommodaties ingericht conform de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio's en we werken met het coronaprotocol van de branchevereniging. We hebben er alles aan gedaan om de risico's tot een minimum te beperken.

Alle vragen rondom activiteiten

update 8 maart 2021

Ons terrein is groot en fysiek contact is bij de activiteiten niet nodig.
Tijdens de huidige lockdown zijn we geopend voor personen tot 27 jaar en voor personen uit één huishouden.

Groepsuitjes zijn weer te boeken vanaf 31 maart

Nee groepsuitjes zijn nu niet toegestaan. Vanaf 31 maart wel weer waarschijnlijk.

Teamuitjes die geboekt staan in deze periode kunnen kosteloos verplaatst worden naar een datum later dit jaar of volgend jaar.

De uitjes die geboekt staan in 2020 mag je tot 1 week van tevoren kosteloos verplaatsen naar dit jaar of naar volgend jaar. Aan geheel annuleren zijn kosten verbonden.

Een uitzondering is wanneer je je uitje annuleert of wilt verplaatsen binnen 1 week voor aanvang van het uitje. Gemaakte kosten voor inkoop eten en personeelskosten worden wel doorberekend.

Er mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen maar dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. Dus een kinderfeestje mag nog steeds georganiseerd worden. Bij ons is een feestje ook geheel in de buitenlucht al dan niet overdekt. Dus een veilige plek voor een kinderfeestje.

De toiletten zijn open maar de douches zijn gesloten tot 31 maart.

Nee ons terras en horeca is gesloten. Een puntzak patat na een kinderfeestje afhalen is wel mogelijk.

In principe kun tijdelijk bij ons kosteloos je uitje annuleren.

Maar wel onder voorwaarden

  • Je boekt het uitje om naar een later tijdstip.
  • Als je annuleert binnen 1 week voordat het uitje plaatsvind worden er wel kosten gerekend voor het ingeplande personeel en ingekochte voedingsmiddelen.
  • Wil je het uitje geheel annuleren dan rekenen we annuleringskosten.

Kinderfeestjes

Het allerleukste kinderfeestje in de buitenlucht. Het hele jaar door te boeken!

COVID-19 update 28 september

Voor een Coronaproof bezoek aan 25 graden Noord hebben we een aantal spelregels opgesteld.

Voor jullie komst vragen we jullie deze goed door te nemen:

Was voor je komst thuis allemaal je handen. Na het programma zorgen de instructeurs dat er weer gelegenheid is om de handen te wassen. Er is zeep en er zijn papieren handdoekjes

Heeft één van de deelnemer en/of ouders/verzorgers/begeleiders één van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts, dan blijven zij thuis.

Heeft één van de gezinsleden van de deelnemers en/of ouders/verzorger/begeleiders gezondheidsklachten dan blijven alle gezinsleden thuis.

Houd gepaste afstand van andere bezoekers en medewerkers van 25 graden noord en volg de aanwijzingen van de medewerkers op. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen afstand te houden. Tijdens sportactiviteiten hoeft er geen afstand gehouden te worden. Dit geldt ook voor volwassenen.

Houd de weersvoorspellingen goed in de gaten. Ook bij regen gaan we lekker naar buiten. Laat de kinderen regenkleding meenemen zodat de kleding daaronder droog blijft. Een paar droge schoenen en een handdoek voorkomt viezigheid in de auto op de terugweg.

Neem alleen mee wat je niet kunt missen. Zo vermijden we dat overdracht via items plaats kan vinden. Je kunt natuurlijk ook je spullen in de auto laten.

image